• Petrol Kalitesi

  Petrol kaliteniz, ziyaretçilerinizi size bağlamalı!

 • Istasyon

  İstasyonunuz şık, modern ve yüksek teknolojik donanıma sahip olmalıdır.

 • Market

  Misafirlerinizin ihtiyaçlarını kaliteli bir marketle, geniş ürün yelpazesiyle karşılayın.

 • Ayricaliklar

  Öyle ayrılcaklı bir istasyona sahip olmalısınız ki, gözler yollarda sizi aramalı !

 • Toplam Kalite

  Kaliteye verdiğiniz değeri görenlerin tek adresi olacaksınız !

Akaryakıt istasyonu işi her zaman karlı bir yatırımdır çünkü insanlar hiçbir zaman araba kullanma ayrıcalığından vazgeçmek istemez. Yakıt fiyatlarındaki artışlara rağmen akaryakıt istasyonu işletmelerinin kar indeksleri herhangi bir zarar görmez.

Aşağıdaki rehber bir akaryakıt istasyonu açma sürecinde neler yapmanız gerektiği ile ilgili size yardımcı olacaktır.  

Nasıl Açılır?

Var olan bir akaryakıt istasyonunu mu satın alacaksınız yoksa her şeyiyle sıfırdan bir istasyon mu inşa edeceksiniz karar verin. Farklı durumlara bağlı olarak kararınız değişebilir. Konumunuzu mutlaka düşünmelisiniz. Trafiğin yoğun olduğu bir yerde fiyatını karşılayabileceğiniz satılık bir akaryakıt istasyonu mu var? Belki de aklınızda bugünlerde boş olan muhteşem bir arsa yeri var. Bir emlakçıyı veya bir aracıyı arayarak uygun akaryakıt istasyonlarını veya boş arazileri öğrenin. Bütün arazileri dolaşarak bu arazilerin neden boş olduğunu öğrenin ve mevcut olan bütün mali kayıtları görmek isteyin.

Akaryakıt istasyonunuz için detaylı bir iş planı hazırlayın. Finans seçenekleri, pazarlama planları, gelecek hedefleri ve çalışanları nasıl yöneteceğinizi anlatan bilgiler de olsun. Hırsızlık ve doğal afetlerle nasıl başa çıkacağınızı ve rakiplerinizle nasıl mücadele edeceğinize ilişkin planlarınız da yer alsın. Bu planı sizin için hazırlayacak profesyonel birini işe alabilirsiniz.

Bir akaryakıt istasyonu satın almak için kaynak toplayın. Görüşmelere finans kurumlarından başlayın. İş planınızı yanınıza alın ve kredi yetkilileriyle işletme kredileri hakkında görüşün. Yatırımcıları işe almayı düşünebilirsiniz. Bir işletme aracısı size ek seçenekler bulma konusunda yardımcı olabilir. Satmayı planladığınız yakıtı sağlayan firmayla franchising seçenekleri hakkında görüşün. Başka bir firmanın yakıtını da satabilirsiniz. Bu durumda franchise sözleşmeleri ve franchise ücretleri ile ilgili müzakerelerde bulunmanız gerekecektir. Kendi şartlarınıza en uygun olan seçeneği bulabilmek için çeşitli yakıt firmaları ile görüşün. Gerekli olan bütün ruhsat ve izinleri alın. İlgili resmi kurumlarla görüşerek gerekli olan izinler ve ruhsatlar için ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini öğrenin. Bir işletme ruhsatına ihtiyacınız olacaktır ve eğer sigara ve içki satmayı düşünüyorsanız ekstra izinler almanız gerekecektir. Ayrıca itfaiye teşkilatına da kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Görkemli bir açılış planlayın. Afişlerinizde ve balonlarınızda çekici renkler kullanarak süslemeler yapın.  Açılışa özel kampanyalarınızın ve bedava hizmetlerinizin reklamını yaparak müşterileri davet edin. El ilanları dağıtın ve yerel gazetelere reklam verin.

Akaryakıt İstasyonu Açma Maliyeti

İstasyonu açacağınız şehir, konum ve anlaşacağınız dağıtım firması maliyeti doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple maliyet 500.000 TL’den başlayarak 10 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Akaryakıt İstasyonu Açma Şartları
1-İstasyonu kuracağınız arsanın büyüklüğü en az 1.600 metrekare olmalıdır.
2-Bağlı olduğuınuz belediyeye başvurarak tesis kurma ve inşaat izni almalısınız.
3-İnşaat bittiğimde bulunan yer için iskan izni almanız gerekiyor. Sonrasında bir dağıtım şirketiyle anlaşarak gerekli tüm belgelerle belediyeye işyeri açma ruhsatı için başvuru yapmalısınız.
4-İşyeri açma ruhsatı aldıktan sonra EPDK’ya lisans başvurusu yapmalı ve çalışma izni almalısınız.
 
Akaryakıt İstasyonu Karlı mı?

Günde ortalama 5 bin litre akaryakıt satıldığını düşünürsek bu akaryat istasyonunun aylık kazancı 15.000 – 20.000 TL olmaktadır. Ancak yatırım maliyeti yüksek olduğu için yatırımın geri dönüşü 6-7 yılı bulabilmektedir.


Bayilik, karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemidir. Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişilere bayi denir.
Bayilik lisansı, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyet gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir. Bayilik lisansı sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir. Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir. Piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Bayilik lisansları, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
Bayilik lisansı almak isteyen kişiler, gerekli belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle ve akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden önce EPDK'ya başvurur. Başvuru sırasında istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, belgelerin EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Aksi takdirde sunulan belgelerin iade edileceği yazıda yer alır. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen bayilik lisansı başvurularında lisans bedelinin tamamının yatırılması istenir. İnceleme ve değerlendirmede lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur. İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Ayrıca başvuru sahibini temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bayilik lisansı lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri en geç altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca sonuçlandırılır. Uygulamada, başvuru eksiksiz ise takriben 7 ile 15 günlük bir süre içerisinde bayilik lisansı verilmektedir.
Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi, ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir.
Bayilik lisanslarının genel hükümleri uyarınca bayiler:
 • Petrol piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararları ile bu lisans hükümlerine uyar.
 • Lisansı kapsamındaki faaliyetin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uyar.
 • Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri alır.
 • Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar eder. Tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK'ya bildirir.
 • Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarları tazmin eder.
 • Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlar. Akaryakıtın kullanım amacını değiştiremez.
 • Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katamaz ve istasyonunda bulunduramaz.
 • Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapamaz.
 • Lisans kapsamındaki piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapar.
 • İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter, kayıt ve belgelerini, EPDK denetimine hazır bulundurur. Talep edildiğinde denetime açar. EPDK tarafından belirlenen kayıt ve raporları tutar. EPDK personeli veya EPDK'nın yetkilendirdiği elemanlar tarafından gerekli görülen bilgi, belge, numuneleri verir ve tutanakları imzalar.
 • Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırır.
 • Tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapacak bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri Taşıma Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartları ve Tanker Sayaç Muayene Cüzdanını EPDK'ya ibraz eder. Lisansına derç ettirdiği araçlar ile tarımsal amaçlı akaryakıt satışında bulunur.
Bayilik lisanslarının özel hükümler bölümünde aşağıdaki hususlar yer alır:
 • Lisans sahibinin adı veya unvanı,
 • Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,
 • Varsa tesisin türü ve adresi,
 • Lisans kapsamındaki alt başlık ve kategori,
 • Varsa Tarımsal Amaçlı Satış bilgileri,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İAÇ Ruhsatı) bilgileri,
 • Varsa diğer tesislere özgü hükümler,
 • Dağıtım şirketi,
 • Yürürlük tarihi ve lisans süresi.
EPDK ile bayi arasındaki bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bayinin tebligat adresi değişiklikleri, en az üç iş günü öncesinden noter kanalıyla EPDK'ya bildirilir. Bu bildirim belirtilen süre içinde yapılmazsa, adres değişikliğinin gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında eski adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir. EPDK tarafından istenen belgelerin EPDK'nın yazışma adresine gönderilmesi ya da genel evrak birimine elden teslimi gerekir. Doğrudan EPDK personeli adına gönderilen belgeler teslim alınmaz. Belgelerin yasal süresi içerisinde EPDK'da bulunması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Faks üzerinden işlem yapılmaz. Öte yandan, EPDK'daki müracaat ve işlemlere ilişkin bilgi talepleri mevzuat çerçevesinde yazılı olarak yanıtlanmaktadır. İlgili mevzuatta şahıslara telefonla bilgi verilmesini gerektiren herhangi bir düzenleme yoktur.
Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK'nın söz konusu değişikliği onaylama işlemine lisans tadili denir. Lisanslar, lisans sahibinin talebi veya EPDK tarafından resen tadil edilebilir. Lisans tadil bedeli peşin ödenir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile EPDK tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil bedeli alınmaz. Ayrıca mahalle, cadde, sokak isimlerinin güncellenmesinde kaynaklanan lisans tadillerinde lisans tadil bedeli alınmamaktadır. Talep üzerine yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Aynı bayilik lisansında yapılacak tüm tadiller için tek dilekçe ile başvurulabilir. Tadil başvurularına ilişkin dilekçe ekinde \"Lisans Tadili Dosyası\" yer alır. Bayilik lisans tadilleri EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Tadil işlemleri, başvurunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden itibaren on beş gün ve her halde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir. Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin EPDK'ya yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Süresinden önce yahut gecikmeli yapılan süre uzatım başvuruları kabul edilmez. Süre uzatım bedeli lisans bedelinin yarısı kadar olup, peşin ödenir. Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde lisans verilmesinde öngörülen hususlar dikkate alınır. Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Bayilik lisanslarının Kurul kararı aranmaksızın sona erdiği haller şunlardır:
 • Lisans sahibinin iflası,
 • Lisans süresinin bitimi,
 • Lisans sahibinin talebi,
 • Bayilik lisansı sahiplerinin, dağıtıcı lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren bir dağıtıcı ile yapılan yeni bayilik sözleşmesinin üç ay içerisinde EPDK'ya ibraz edilerek lisans tadil talebinde bulunulmaması.
Lisanslar, Kanunun 20 nci ve Ek 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde şu nedenlerle iptal edilebilir:
 • Kanun'a riayet edilmemesi,
 • Kanun'a göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere riayet edilmemesi,
 • EPDK'nın yazılı talimatlarına riayet edilmemesi,
 • Lisansa kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmemesi,
 • Kaçak ürün ikmali,
 • Menşei belli olmayan ürün ikmali,
 • Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile yapıldığının tespiti,
 • Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti,
 • Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi,
 • Kaçak petrole ilişkin müsadere hükmünün kesinleşmesi.